פורד מערכות מוניציפאליות

ford

פורד מערכות מוניציפליות מתמחה בתכנון וניהול של שירותי ניקיון, תחזוקה ושימור.
החברה מספקת את שירותיה לעשרות עיריות ורשויות מוניציפליות, כמו גם למפעלים גדולים והפקות של אירועים המוניים.
צוותי החברה מקפידים בעבודתם על מדדי איכות סביבה ותקנים ירוקים מחמירים, והעבודה נעשית תוך דגש על שימוש בטכניקות סביבתיות, ציוד חדיש, הימנעות מכימיקלים ודטרגנטים והשלכת פסולת באתרי הטמנה מוסדרים.
לפורד מערכות מוניציפליות עשרות משאיות טאוט, רכבי שטיפה בלחץ, משאיות דחס ומשאיות לפינוי פחים טמוני קרקע.
מערך ניקיון הרחובות והשטחים הפתוחים, מבוצע באמצעות טאוט ידני ומכני, וניקוי הקירות מתבצע בהתזת חול.
בתחום הפחים טמוני הקרקע מובילה החברה מהלך להסבת מתקני האשפה בערים, במטרה להחליף בהדרגה את הפחים העיליים.
הפחים החדשניים  מעוצבים בהתאם לצורכי הרשות המוניציפלית, הם בטוחים לשימוש ותורמים משמעותית לשמירה על בריאות התושבים והסביבה.